12.04.2013 roku z inicjatywy dr n. med. Michała Sobczaka i prof. dr hab. n. med. Katarzyny Emerich, oraz członków założycieli zostało powołane pierwsze stowarzyszenie dla lekarzy zainteresowanych stomatologią dziecięcą, które przyjęło nazwę Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej (PASD).

Zapraszamy wszystkich chętnych stomatologów do współpracy na rzecz poprawy zdrowia jamy ustnej dzieci.