Opłata członkowska za 2019-2020r ( płatna za 2 lata z góry) wynosi 400 zł. Opłatę prosimy przesłać na konto podając numer członkowski Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej.

Dane do przelewu:

Numer konta: mBank 05 1140 2017 0000 4302 1306 2822

Polska Akademia Stomatologii Dziecięcej

ul. Abrahama 34 81-833 Sopot.